Copy
Otevřít ve vašem prohlížeči

Milé sestry, milí bratři, 

 zasíláme Vám souhrn důležitých informací a novinek, týkající se organizačních otázek našeho hnutí a aktuálních projektů ČOS. Prosím, věnujte jim náležitou pozornost. 

Komunikační tým

České obce sokolské

Noc sokoloven a Sokol spolu v pohybu

 
V letošním roce připravujeme významnou změnu v kalendáři pravidelných celorepublikových akcí. Rádi bychom osamostatnili tradiční Noc sokoloven a přesunuli ji do jarního termínu, zářijový termín tak ponechali čistě sportovním akcím z projektu Sokol spolu v pohybu. Doufáme, že toto rozpojení zpřehlední charakter a zaměření obou projektů jak sokolům, tak široké veřejnosti, pro kterou jsou oba projekty připravovány.

Nad novým termínem Noci sokoloven (NS) proběhlo několik diskuzí, nakonec byly vybrány tři termíny s ohledem na častý program NS, který probíhá venku, dělají se ohně a přespává se do dalšího dne. Březnový termín je v době jarní rovnodennosti a myšlenkou je spojit to s obdobím příchodu jara. Další dva termíny jsou v červnu – NS by se ukončil cvičební rok. Noc sokoloven se bude nadále snažit přitáhnout pozornost sokolské i široké veřejnosti k našim sokolovnám a vám – jednotám, které se o ně staráte. Program bude stejný – kulturně-sportovně-společenský, jak si ho připravíte. Hlavním organizátorem tohoto projektu zůstává Vzdělavatelský odbor ČOS a zakladatelka Noci sokoloven Kateřina Pohlová, kpohlova@sokol.eu.

Sokol spolu v pohybu zůstává v zářijovém termínu. I nadále je to týden věnovaný prezentaci činnosti sokolských jednot na začátku cvičebního roku směrem k nesokolské veřejnosti. Cílem týdne je prezentovat Sokol jako otevřenou organizaci. Zde zvažujeme posun termínu z již zveřejněného termínu 14. 9. – 20. 9. na 23. – 30. 9. 2020 (termín Evropského týdne sportu). Hlavním důvodem tohoto přesunu je získání výraznější mediální podpory našeho projektu, který by se díky tomuto posunu stal součástí Evropského týdne sportu.

Od této změny očekáváme masivnější prezentaci vašich akcí, než tomu bylo v předešlých ročnících a významné navýšení rozpočtu projektu z příspěvku EU. Pokud bude tato změna provedena, tak se Sokol také zapojí i ve večerním programu 26. 9. (sobota), který má svůj název BeActive Night. Pro toto rozhodování je pro nás velice důležitý váš názor. Z tohoto důvodu prosíme o vaše vyjádření ke změně termínu ve výše uvedeném dotazníku. Garantem celého týdne bude Odbor všestrannosti.

Tento text byl zaslán na všechny župy a jednoty a zde ho jen připomínáme. Odkaz na termínovou anketu je zde, pokud by vás původní mejl s ním minul: https://forms.gle/PbM1t5DY6PvXgeQm8 .

Březnové číslo časopisu Sokol do schránek jednot a žup

Děkujeme všem, kteří si již předplatili odběr časopisu Sokol na další období. Pro ně i pro ostatní máme dobrou zprávu. Předplatné se začne počítat až od červnového čísla (platí pro 4 čísla, tedy až do června 2021 včetně). 

Březnové číslo dostanou všechny župy, všechny jednoty a již také všichni předplatitelé zdarma do svých schránek podle adres, které jsou v databázi Organizačního oddělení ČOS, resp. které jste nám poslali spolu s předplatným. Prosíme, raději zkontrolujte, zda OO ČOS má vaši nejnovější adresu.

Již jsme Vás informovali, že z rozhodnutí prosincového Výboru ČOS dochází k důležitým změnám ve vydávání časopisu Sokol, který v současné podobě vycházel dlouhých 15 let . Nejdůležitějšími změnami jsou tyto: 
1) Časopis Sokol bude obsáhlejší a věříme, že bude i čtivější a přehlednější. V tištěné formě bude vycházet nadále se čtvrtletní periodicitou. Součástí časopisu bude i nadále samostatná příloha Vzdělavatelské listy.
2) Přestane vycházet měsíční elektronická verze časopisu, zpravodajství ze života jednot a oddílů dostane místo v Aktualitách na webu www.sokol.eu. Díky tomu bude přístupné pro více čtenářů než současná verze v PDF, články půjdou sdílet i na sociálních sítích.
3) V roce 2020 se ruší zasílání tištěného časopisu zdarma, všichni zájemci si tedy budou muset časopis předplatit. Cena ročního předplatného (4 čísla) na rok 2020 činí 199 korun, do zahraničí + příslušné poštovné. Obdobně jako v předchozích letech je potřebné vyplnit (a zaslat do redakce – poštou nebo e-mailem na jhorka@sokol.eu) kartotéční objednávkový lístek, na němž je potřeba uvést adresu, na níž se mají výtisky zasílat. Další způsoby platby se připravují. 
4) Podle rozhodnutí Výboru ČOS bude ukončen dosavadní způsob distribuce, kdy tištěné časopisy byly pro jednoty zasílány na župy. Výtisky budou chodit přímo na adresy všech zájemců. 

Kartoteční objednávkový lístek na předplatné časopisu Sokol pro rok 2020 i s pokyny najdete ke stažení zde.

Posílejte zprávy o vašich akcích 

Sokolské zpravodajství má své místo v časopise Sokol, navíc získá významnější prostor na webu. Prosíme, posílejte nám zprávy o vašich akcích, příbězích či vynikajících členech, o nichž předpokládáte, že by mohly zaujmout i ostatní. Příspěvky nemusí mít "vybroušenou" literární formu, vítány budou fotografie.
Příspěvky posílejte na  adresu nové šéfredaktorky časopisu Sokol Jany Horké, jhorka@sokol.eu. Jana také ráda svým "korespondentům" poradí.

Sokolský běh republiky

Děkujeme všem, kteří se již zajímají o to, zda by mohli uspořádat Sokolský běh republiky 2020 a co by to pro ně jako organizátory znamenalo. Připomínáme, že přestože do 28. října zbývá ještě dost času, s organizací je potřeba začít co nejdříve, ať už kvůli zajištění různých grantů nebo propagaci. 
Předběžné informace pro organizátory (prezentace ke stažení zde) či informaci o Běhu pro veřejnost či potenciální partnery (ke stažení zde) jsme posílali již v prosinci, nyní pracujeme na jejich aktualizaci. Bližší info získáte na emailu info@behrepubliky.cz.

Dubnový výcvik sokolů u Hradní stráže

Výcviky sokolů u Hradní stráže v pořadové přípravě probíhají pravidelně od roku 2014. Jarní termín pro rok 2020 je stanoven na 1. až 3. dubna 2020. Cílem výcviku je výuka správné pořadové přípravy, kladení kytic a věnců, zacházení s prapory. Pro účastníky je připraven i doprovodný program. Výcvik je zdarma.
Další informace a možnost přihlášení naleznete na stránkách www.sokolskastraz.cz., na e-mailové adrese sokolskastraz@gmail.com nebo na telefonním čísle 721 823 777 u bratra Marka Mandy.

S vnoučaty do přírody

Komise pro práci s mládeží a seniory připravila akci S vnoučaty do přírody. Program akce je zaměřen především na pobyt v přírodě a vzájemnou spolupráci napříč věkovými kategoriemi.
Akce proběhne 1. až 3. května 2020 v Kempu Ostrov (Zadní Třebaň). Ubytování v chatkách, možnost jednoduchého vaření, v místě je možnost cenově příznivého stravování. Dopravu, ubytování a stravování si účastníci hradí sami.
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu j.sobotova@email.cz do 28. 2. 2020. Na základě přihlášky budou zájemcům zaslány další podrobnosti.

Další videoseminář grafického programu Canva

Pro zájemce je připraven druhý webinář, tedy videoseminář, k používání grafického programu CANVA pro přípravu plakátů, pozvánek, diplomů, webových či FB/Instagramových grafik apod. Ve webináři budete mít možnost se dozvědět základní informace o programu, od úplných začátku (jak se přihlásit) přes návody na ovládání až po přípravu vzorového plakátu. Webinář se bude konat
5. února 2020 v 17:30 hodin
odkaz na připojení: meet.google.com/pzf-dnyc-nit  
Opět jej připravuje Ústřední škola ČOS ve spolupráci se Sokolem Moravské Budějovice. 
Metodiku práce s Canvou a záznam prosincového webináře (a posléze i webináře z 5.2.) najdete na start.sokol.eu - sekce školení. 

Do regionů vyráží Roadshow Sokolský Gmail 

Školení používání sokolského Gmailu a dalších aplikací systému G Suite (G Suite - digitální kancelář) od společnosti Google, kterou Sokol začal používat, se bude během zimy a jara konat ve větších městech po celé republice. Účastníky budou školit zkušení lektoři od Googlu. Nejbližší školení proběhnou zde:
úterý, 4. února 17:00
Základy sokolského Gmailu pro T. J. a župy – Pardubice
středa, 5. února 17:00
Základy sokolského Gmailu pro T. J. a župy – Hradec Králové
čtvrtek, 6. února, 17:00
Základy sokolského Gmailu pro T. J. a župy – Liberec
úterý, 25. února, 17:00
Základy sokolského Gmailu pro T. J. a župy – České Budějovice
úterý, 10. března,  17:00
Základy sokolského Gmailu pro T. J. a župy – Praha

Termíny a místa konání školení se dozvíte zde: https://start.sokol.eu/%C5%A1kolen%C3%AD
Přihlásit se můžete přímo zde: https://forms.gle/AKu8vQ8shFFd3iDM8

Termíny zasedání Předsednictva a Výboru ČOS v 1. pololetí 2020

Workshopy pro děti zapojené do projektu
Se Sokolem do života

V září 2019 byl zahájen 4. ročník projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, do kterého se už zapojilo 73 495 dětí (66 669 dětí z MŠ a 6 826 dětí z T. J.), 1 091 mateřských škol a 177 tělocvičných jednot apod. 
 
Worskhopy pro děti z mateřských škol  se budou konat i v roce 2020 – naplánované jsou 24. 1. v Sokole Lomnice nad Popelkou a 4. 3. v Českých Budějovicích. Další možné pořadatele oslovujeme, ale pokud byste měli zájem zrealizovat u vás v jednotě takový workshop, dejte nám vědět na email sesokolemdozivota@sokol.eu.
 
Koncem roku byl změněný název projektu na „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ (zkráceně jen „Se Sokolem do života“). Věříme, že nový název zjednoduší komunikaci a pomůže lepší medializaci našeho projektu na veřejnosti. V souvislosti s tím, byl zprovozněn nový web projektu www.sesokolemdozivota.cz. Na stránkách jsou k dispozici nejen informace k projektu pro účastníky projektu a nové zájemce o zapojení, ale i metodická videa a rady pro rodiče, aby je oslovily k aktivnímu pohybu společně s dětmi. 
 
Odbor všestrannosti ČOS vydal v prosinci v souvislosti s projektem již druhou publikaci, tentokrát s náměty pro pohybové skladby pro předškolní děti od autorky Dany Uzlové. Jedná se o soubor 10 pohybových skladeb, ke kterým byla vytvořena metodická videa a vytvořena nahrávka s doprovodnou hudbou. Od ledna je možné zakoupit tuto publikaci na našem eshopu.
 
K Vánocům byl do všech zapojených školek a jednot zaslán balíček, který obsahoval pexesa pro děti a novou publikaci pro pedagogy a cvičitele. Mimoto také probíhá distribuce plyšového maskota projektu Sokolíka Pepíka, který by do konce února měl být v každé třídě a v každém oddílu, kde cvičí se zvířátky.

Promo set na větší sokolské akce

Na vaše akce je nyní možné si na Odboru sportu v Tyršově domě zapůjčit set skládající se ze stanu 3x3 m, nafukovací brány 8x4 m a dvoumetrového nafukovacího totemu. Půjčovné na akci (cca týden) je následující, části si lze půjčit i samostatně, stany jsou k zapůjčení dva:
  • Stan – 1 400,- Kč
  • Brána – 1 800,- Kč
  • Totem – 1 000,- Kč
  • Vcelku – 4 000,- Kč

 

Ohaničující páska se sokolským motivem

Pro vaše akce jsme také do sokolské prodejny a e-shopu připravili ohraničující nelepící pásku se sokolským paterem. Návin jednoho balení je 250 m a najdete ho v kategorii PRO ŽUPY A JEDNOTY.

Dvojí hra - Premiéra Divadla pod Petřínem

Srdečně vás zveme v neděli 26.1. v 19:30 do Tyršova domu na premiéru nové hry sokolského Divadla pod Petřínem. Divadelní komedie Dvojí hra od francouzského dramatika a spisovatele detektivek Roberta Thomase by se dala shrnout konstatováním, že pokud máte tolerantní manželku a milujícího bratra, nemusíte být ztracen, ani když jste neúspěšný hazardní hráč. Nejzdařilejší Thomasova hra v podání sokolských umělců je zárukou výborné zábavy.

Program kulturních vystoupení v Tyršově domě pokračuje i na jaře, program najdete na www.sokol.eu
 
Facebook
Website
Email
 upravte nastavení zasílání nebo odhlaste se z odběru.